Jump to content

Yami Community Website


48 topics in this forum

  • 0 การตอบกลับ
  • 373 การเข้าชม
  • 1 การตอบกลับ
  • 146 การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 112 การเข้าชม
 1. Update 3.7 ของใหม่! แบบทดสอบและกล่องดนตรี

  • 1 การตอบกลับ
  • 509 การเข้าชม
 2. Update 3.6 ปรับปรุงกฎและวิธีการสมัครสมาชิกใหม่

  • 2 การตอบกลับ
  • 464 การเข้าชม
 3. Update 3.5.1 เราย้ายมายังเซิฟเวอร์ส่วนตัวแล้ว

  • 0 การตอบกลับ
  • 388 การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 391 การเข้าชม
 4. Update 3.4.2 Nicezki Watch API (ภายใน) ถูกเพิ่มเข้ามา

  • 1 การตอบกลับ
  • 748 การเข้าชม
 5. Update 3.4.1 โครงสร้างการอัปเดต #StaySafe

  • 0 การตอบกลับ
  • 535 การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 556 การเข้าชม
 6. Update 3.2.1 สีดำอย่าง Yami

  • 1 การตอบกลับ
  • 685 การเข้าชม
 7. Update 3.1.1 ยินดีต้อนรับปี 2020

  • 0 การตอบกลับ
  • 1.1k การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 1k การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 1k การเข้าชม
  • 2 การตอบกลับ
  • 2.2k การเข้าชม
  • 3 การตอบกลับ
  • 805 การเข้าชม
 8. Update 2.1910.002 ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเล็กน้อย

  • 0 การตอบกลับ
  • 486 การเข้าชม
 9. Update 2.1910.001 เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในฟอรั่ม

  • 0 การตอบกลับ
  • 514 การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 545 การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 1.5k การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 458 การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 1.5k การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 644 การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 568 การเข้าชม
  • 0 การตอบกลับ
  • 420 การเข้าชม
×
×
 • สร้างใหม่...